Sensitivitetens kraft

Personlig veiledning & kursEr du litt ekstra sensitiv, høysensitiv eller i en sårbar periode

 på grunn av sykdom eller en livskrise?


Uansett hvorfor du er ekstra sensitiv, om det er medfødt eller ikke 

så er kjennetegnene mye av de samme 

 


Her kan du lese litt om sensitivitet

 

 15-20 % av befolkningen antas å være medfødt sensitive i større eller mindre grad 

Det vil si at opp til en million mennesker i Norge har denne personlighetstypen


I tillegg kommer de som står i en livskrise

 som går igjennom sykdom

eller har fått en kronisk sykdom som gjør at de er ekstra sensitive

 

Det vil da si at vi alle enten har

 en partner, barn, arbeidskollega, venn eller noen i familien som er ekstra sensitive 

eller at du er ekstra sensitiv selv


Å være ekstra sensitiv er altså ingen sykdom 

men en personlighetstype som ofte er medfødt

  

Å være ekstra sensitiv kan også være et resultat av traumer og (C)PTSD 


Den medfødte sensitiviteten er ikke mulig å avlære 

men mulig å snu til din styrke med de rette verktøyeneDet er også mulig å lære å bli mer sensitiv 

✔️for å få mer glede av de nære ting som for eksempel naturen

✔️ for å bli mere var for hva som skjer i mellommenneskelige relasjoner 

✔️ for å få et rikere indre liv 

✔️ for å lære mer om hvordan nyte eget selskap 

 

Det er mulig å bli mindre oversensitiv  ved å bearbeide traumer

eller ved forbigående sykdom eller livshendelser"Sensitivitet er noe som berører oss alle, vi kan føle vi har for lite av det 

for mye , eller ønsker oss mer av det"

Gratis tips & inspirasjon til deg som er litt ekstra sensitiv!


Bli med til Spania 28 Oktober - 4 November 2023!

Temaet for turen er livskraft & glede

For mer informasjon trykk her!


Her kommer du til min youtubekanal

Her er min instagramkonto

Her er facebooksiden min

Her er min linkedinprofil

Gratis tips & inspirasjon til deg som er litt ekstra sensitiv!